Tầng 20 Toà nhà HCMCC Số 249A Thụy Khuê
Tây Hồ - Hà Nội